9 jun 2009

Autentifikácia a autorizácia používateľov voči Active Directory pomocou Grails Spring Security 2.0 Plugin (Acegi 0.5.1)

Návod popisujúci konfiguráciu zásuvného modulu Grails Spring Security 2.0 pre autentifikácia a autorizácia používateľov voči Active Directory. Okrem popisu konfigurácie obsahuje príklady rozšírenia zásuvného modulu o vlastnú funkcionalitu.